<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

8

Persialaiskissat ry

Kun persialaisista ja exoticeista kirjoitetaan, niin

aiheellista on tutustua myõs rotujãrjestõõn, jolla on

pitkãt perinteet eli Persialaiskissat ry:n toimintaan.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pauli Huhtaniemi

kasvattaa persialaisia ja exoticeja yhdessã Marika

Lahden kanssa Precious kasvattajanimellã.

Minkãlaista toimintaa Persialaiskissat ry:llã on?

Perustehtãvã on tehdã rotua tunnetuksi ja

Persialaiskissat ry siis edustaa sekã persialaisia,

ettã exoticeja nimestããn huolimatta. Jãsenille nãkyvin

toiminta on 4 kertaa vuodessa ilmestyvã lehti, jonka

uusin numero on taas juuri kolahtanut postiluukuista.

Se on rotuyhdistyksen lehdeksi tosi hyvã ja vãrikãs,

yllãttãen monet muutkin kissaharrastajat kun vain

persialaisihmiset lukee sitã, koska siellã on paljon

hyvãã tietoa ja erilaisia juttuja.

Nettisivut antaa kãvijõille paljon tietoa roduista ja on

varmaan ei-jãsenille se nãkyvin osa toimintaamme.

Kasvattajille lãhtee pari kertaa vuodessa sãhkõpostilla

tiedotteita ajankohtaisista asioista, jotka eivãt lehden

vãlityksellã ennãtã. Syyskokouksen yhteydessã on

aina joku teemallinen koulutustilaisuus. On ollut

trimmauskurssi ja kasvattajakoulutusta. Marras-

joulukuun vaihteessa ollaan seuraavan kerran

pããkaupunkiseudulla.

Vuosittain jãrjestetããn klubimestaruuskilpailut eli vain

exoticien ja persialaisten erikoisesittelynãyttely

yhdistettynã leikkimielisillã kilpailuilla, valitaan

esimerkiksi tãhtisilmãt ja liehuletti. Arvostelijana

on joku julkkistuomari, kuten esimerkiksi Nylon

Beatin Jonna oli jonain vuonna. Vãrillistã rotuesitettã

Persialaiskissat ry alkoi jakaa nãyttelyissã yleisõlle

ensimmãisenã rotuyhdistyksenã. Nykyããn samoin

tekee moni muukin yhdistys, tãmã on minusta hyvãã

kehitystã kaikkien rotujen osalta.

Paljonko rotuyhdistyksessã on jãseniã? Noin 350

jãsentã. Perski-ihmiset eivãt ole kovin aktiivisia

yhdistysmielessã ja ehkã noin 50 jãsentã vaihtuu

vuosittain, ilahduttavaa on se, ettã vanhoja, vuosia

kuvioista poissa olleita konkareita on nyt alkanut

ilmestymããn takaisin jãseniksi. Jãsenmããrã on

yleensã siinã 300  400 vãlillã. Persialaisille ja

exoticeillehan on kaksi rotuyhdistystã, joista

Persialaiskissat ry on se suurempi ja toinen on

sitten Colourpointyhdistys ry.

Meillã persialaiskissat ry:ssã on erikoisuutena

alueelliset rotuneuvojat, joista pohjoisin lõytyy jopa

Kajaanista saakka. Rotuneuvojille voi soittaa tai laittaa

sãhkõpostia, kun tulee kysymyksiã eteen esimerkiksi

turkin hoidosta tai rekisterõinneistã.

Wilma ja leikkikaverinsa kotikissa Veeti huilaavat

vãlillã, ettã vaanimisleikit voisivat jatkua. Alla kuvassa

Wilma vielã heiluttaa tervehdyksen kaikille faneilleen.

Kissanpãiviã ja koiranunta 4/2006

Wilma ja leikkikaverinsa kotikissa Veeti huilaavat

vãlillã, ettã vaanimisleikit voisivat jatkua. Alla kuvassa

Wilma vielã heiluttaa tervehdyksen kaikille faneilleen.