<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

17

Onnellinen koiratarina

Onnellinen koiratarina lõytyi sattumalta erããltã

keskustelupalstalta, jossa Miia Lindholm kertoi

esimerkin siitã, miten elãmã voi kããntyã paremmaksi.

Rescue elãimistã hyvã esimerkki ovat nãmã kaksi

frettipoikaa. Ne tulivat purevina hirveinã riiviõinã ja

minã kuljin kotonakin aluksi kengãt jalassa. Toinen oli

ollut elãinkaupassa hãkissã puoli vuotta ja toinen taas

omistajalla hãkissã. Tããllã niiden on annettu olla

vapaana, silitelty ja annettu vain olla rauhassa. Nyt

ne tulevat jo syliin nukkumaan.

Olen opiskellut maaseutuyrittãjãksi Asikkalassa ja

nykyããn se sama linja on nimeltããn elãintenhoitaja.

Tãllã hetkellã minulla on koira ja kaksi frettiã, mutta

silloin kun Netta tuli, oli myõs kããrmeitã ja hiiriã. Minulle

tulee elãimiã, kun niitã annetaan pikaisesti pois. En

toimi erityisesti elãinsuojeluyhdistyksen kautta, vaan

niitã tulee tuttujen kautta. Tãmã on oma harrastus.

Perusedellytys mun mielestã on se, ettã lemmikki

tuntee olonsa turvalliseksi ja tietãã omat rajansa.

Mitããn turhaa voivottelua ei tarvita, vaan eletããn

sitã tavallista elãmãã. Erilaiset elãimet on tãssã

suhteessa hyvin samanlaisia. Rauhallisesti, elãimen

omilla ehdoilla tulee hyvã tulos.

Aika pitkãlti kaikkiin tãllaisiin lemmikkeihin sopii se,

ettã toimitaan elãimen omilla ehdoilla, eikã tehdã

asioita vãkisin. Ihmisen tuleminen ei saa olla vaan sitã,

ettã nyt pestããn tai leikataan kynnet. Parempi, jos

ihmisen tuleminen tarkottaa vaikka rapsutuksia.

Netta tuli mulle aika yllãttãen. Serkkutyttõ kysyi,

tulisinko kãymããn erããllã tallilla, jossa oli ongelmia

hevosten kanssa. Niillã ei aina ollut edes ruokaa ja

minã menin juttelemaan omistajan kanssa.

Netta ja onnellinen auringonlasku.

Siellã tallilla tapasin Netan ja ihastuin siihen

takkukasaan. Pidemmãn aikaa kãvin siellã tallilla

ja olot alkoi parantua ihan juttelemalla hevosten

hoidosta.

Kissanpãiviã ja koiranunta 4/2006

Siellã oli pari hevosta, mitkã olisin halunnut ostaa,

mutta ei sitten pããsty sopuun hinnasta. Omistaja

sanoi sitten, ettã otatko Netan hoitoon. Sen sijaan

lupasin ottaa Netan kokonaan.

Niin mulla oli yhtãkkiã mukana koira. Mietin, ettã

mihin tãstã pããdytããn, varsinkin kun sillã hetkellã

asuin vanhempieni luona, eikã ollut mitããn valmiina

koiraa varten. Olin heti alussa melko varma, ettã

Netta jãã minun koiraksi.

Myõhemmin selvis, ettei Netta ollutkaan tallin

omistajan koira, vaan se oli ollut siellã hoidossa.

Oven taakse ilmestyi pari tyttõã, jotka sanoivat, ettã

se on heidãn koira, eivãtkã he halua koiraa antaa.