<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

Kissanpãiviã ja koiranunta 4/2006

... Onnellinen koiratarina

Minã soitin poliisille ja otin selvãã siitã, mitã

tuollaisessa tilanteessa voi tehdã. Onneksi sain

asian sovittua oikean omistajan kanssa, kun

kerroin, ettã aioin nostaa elãimen

heitteillejãttõsyytteen.

Netta on hauskan nãkõinen, elãmãstããn nauttiva koira,

joka lokakuussa tãyttãã 4 vuotta.

Tãmãn takia aina elãintã ostettaessa kannattaa

tehdã virallinen sopimus. Jos ei ole mitããn

kuittia tai sopimusta, niin miten esimerkiksi

sekarotuisesta koirasta osoitetaan, ettã kuka sen

omistaa. Voi kãydã niin, ettã kun uusi omistaja

on hoitanut elãimen kuntoon ja se on hyvãn

nãkõinen, niin sitten se haettaisiinkin takaisin.

Tãtã tapahtuu paljon, kun ei ole itellã rahaa

viedã elãintã rokotuksiin tai muuten hoitaa.

Tuommoista on hyvin vaikea kãsittãã ennen, kun

sitã nãkee lãheltã. Itse en enãã mitããn elãintã

osta tai myy ilman kauppakirjaa. Ilman sitã on

vaikea todistaa mitããn.

Melkein mistã tahansa elãimestã saa hyvãn ja

luottavaisen kumppanin. Joillakin on vaan niin

traaginen menneisyys, etteivãt ne ikinã opi

elãmããn turvatussakaan ympãristõssã ja silloin on

armeliainta vidã ne piikille. Jos koko elãmã on

pelkoa tãynnã, niin sitã ei ehkã saakaan pois.

Nettaa ei ole niin huonosti kohdeltu ja tãllaisessa

tapauksessa aikaa voi mennã kauan, mutta

lopulta luottamus lõytyy. Ehkã huonosti kohdellusta

lemmikistã ei tule ihan samanlaista kun hyvãltã

kasvattajalta otetusta lemmikistã, mutta hyvã ystãvã

varmasti.

Meillã luottamusharjoitukset alkoi ruualla. Se on hyvã

reitti jokaisen lemmikin sydãmeen. Aina rapsuteltiin

ja sitten saatiin ruokaa.

Netta oli aluksi hirveen riippuvainen minusta. Joka

paikkaan se seuras minua. Netta pelkãs kaikkee mikã

liikku ja ei liikkunu. Keskinãinen luottamus kasvoi ruuan

ja ajan kanssa ja makupalan kanssa on menty vãhãn

pelottavaan paikkaan ja heti Netta on saanu makupalan.

Vãhãn kerrassaan luottamus on vahvistunut.

Sitten on tehty monen laista ja vãlillã olen esimerkiksi

sohvalla vetãny Netan itseni pããlle makaamaan. Se on

alistava ele ja sillã tavalla Netta on oppinu, ettei tarvitse

olla ihan niin sãikkynã ja tarkkana kaikesta.

Arkipãivãssã ollaan menty eteenpãin ja luottamus

synty tosi nopeesti, kun Netta oli aina mukana ja

tõissãkin talleilla.

Miten nopeasti tãllaisen lemmikin voi jãttãã yksin kotiin?

Riippuu hirveesti lemmikistã. Periaatteessa, jos on

mahdollisuus pitãã lomaa, niin sitten on hyvã opetella

yksin jããminenkin samalla lailla kun pennun kanssa.

Muutenkin kannattaa lãhteã opettelemaan kaikki niin

kuin pennun kanssa; uuden kodin sããnnõt,

yksinolemiset, kãskyt ja esimerkiksi autoilu.

Vielã pitãã kysyã, ettã mikã Netassa on parasta? Koko

koira on ihan loistava. Niin hirveen sydãmellisen

oloinen, avoin, antaa hellyttã. Netta opetteli itse

halaamaankin. Se rakastaa yli kaiken noutamista ja on

ihan pallohullu. Ãlyttõmãn tottelvainenkin se on.